Kumpulan Doa-doa dan Ceramah Islam

Click here to edit subtitle

Al Quran + Doa-Doa

Ringkasan Buku Kumpulan Doa Mustajab Sepanjang Hayat

 

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran". (QS. Al-Baqarah: 186) Doa merupakan manifestasi keimanan kepada Allah swt. dan sebagaimana halnya zikir, doa secara psikologis berfungsi sebagai sumber harapan dan motivasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan Nabi Muhammad saw. mengatakan bahwa "Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa adalah senjata orang mukmin". Buku ini memuat secara lengkap berbagai macam doa yang bisa digunakan sepanjang tahun untuk berbagai kebutuhan dan kondisi berdasarkan tuntutan yang telah diajarkan oleh Rosulullah saw. ataupun ulama shalih. Disertai pula dengan etika berdoa agar doa kita dapat dikabulkan oleh Allah swt.

No entries.

Rss_feed